Hankeseminaari 24.8.2023

CO2 DataHub -hankeseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja johtopäätöksiä sekä ekosysteemin jatkosuunnitelmia.

Tulokset, johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Hankeseminaarissa 24.8.2023 vedettiin yhteen Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub –hanke. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tulokset ja johtopäätökset sekä ekosysteemin jatkosuunnitelmat. 

Hankkeen kautta saatiin lähtölaukaus vähähiilisen rakentamisen ja vastuullisuuden ekosysteemille, joka jatkaa itsenäisesti tästä eteenpäin ohjaten päästövähennystyötä tehostavaa parhaiden käytäntöjen jakamista, yhteisiä innovaatioita ja dataan perustuvia konkreettisia ratkaisuja.

CO2 DataHub -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, laskemiseen ja luotettavalla datalla johtamiseen. Hanke on ollut osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU -kokonaisuutta.

Hankkeessa todettiin nykyisen päästövähennystyön pirstaleisuus ja huomattiin niin digitaalisuuden kuin myös datan tehokkaan käytön suuret mahdollisuudet.

Katso tilaisuuden tallenne
KIRAHubin youtube-kanavalla

Agenda 24.8. 

Aihe

Puhuja (-t)

Tilaisuuden avaus Roope Pajasmaa, hankejohtaja, Vastuu Group

Key note puheenvuoro:
Onko ilmastonmuutos kuin uusi digitalisaatio?

Paula Laine, toimitusjohtajaIlmastorahasto
Hankkeen tulosyhteenveto: Johtopäätöksiä rakennetun ympäristön päästötilanteen kokonaiskuvasta. 

Rita Lavikka, vanhempi tutkija, VTT
Suvi Monni, johtava asiantuntijaSitowise
Antti Harjunpää, CEO, Platform of Trust

Innovaatio- ja dataekosysteemit päästövähennystyön kiihdyttämöinä.  Ilkka Lakaniemi, johtaja, CKIR, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Selviääkö pk-sektori? Vuoropuhelua isojen yritysten tarpeista ja pk-sektorin mahdollisuuksista vastuullisuusvaatimusten ristiaallokossa.

Tomi Aimonen, kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja, Ilmarinen
Katri Sipilä, johdon neuvonantaja, varatuomari, Katri Sipilä Consulting Oy  
Ilari Aho, johtaja, vastuullisuus ja tuoteregulaatio, Uponor

Katse tulevaisuuteen ja loppusanat

Anne Kaiser, vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland

Puhujat

Paula Laine

Paula Laine toimii Ilmastorahaston toimitusjohtajana. Ennen Ilmastorahastoa hän työskenteli vuosikymmenen Sitran ennakointi- ja strategiajohtajana ja edellisen vuosikymmenen teknologiayritysten johtotehtävissä, mm. Nokiassa. Koulutukseltaan Paula Laine on diplomi-insinööri teknillisestä fysiikasta. Vapaa-ajallaan hän kehittää energiaomavaraista hevostilaa Sipoossa.

8-1
7-1

Ilkka Lakaniemi

Ilkka Lakaniemi johtaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CKIR-yksikköä (Center for Knowledge and Innovation Research). CKIR-yksikön fokusalueita ovat innovaatioekosysteemien kehittämisen ja ohjaaminen, uusien teknologioiden jalkauttaminen liiketoiminnassa sekä uudistunut johtajuus/uudistuva työvoima. Ilkka toimii myös liiketoiminnan kehittämisen neuvonantajana ja hallitusjäsenenä eri yhteisöissä ja yrityksissä. Hän on myös Euroopan Komission neuvonantajana tekoäly-, 5G/6G-ja IoT-ohjelmissa.

Tomi Aimonen

Tomi Aimonen toimii Ilmarisessa kotimaisten kiinteistösijoitusten johtajana, vastaten noin viiden miljardin euron sijoitusomaisuuden hoidosta. Ilmarisessa Tomi on toiminut vuodesta 2001 alkaen ja johtanut Ilmarisen kiinteistösijoitustiimiä menestyksekkäästi vuoden 2006 kesästä alkaen. Hänellä on laaja ja mittava kokemus kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueilta. Tällä hetkellä Tomi toimii myös Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ryn hallituksen puheenjohtajana sekä Antiloopin, Mercadan ja Amplus Holding Oyn hallituksissa. Hän on myös Keskuskauppakamarin Kiinteistöarviointilautakunnan jäsen.

2-1
6-1

Katri Sipilä

Varatuomari Katri Sipilä työskentelee  johdon neuvonantajana, valmentajana ja konsulttina Deve Partners -verkostossa sekä hallitustyön ja yritysvastuun kouluttajana mm. Kauppakamarien  HHJ-kursseilla. Hän on kirjoittanut Aija Bärlundin kanssa tuoreen Vastuullinen hallituksen jäsen -kirjan (Kauppakamari, 2023). Sipilä toimii Hallituspartnerit Boardprofessionals Helsingin ja Espoon Yrittäjien hallituksissa ja auttaa pk-yrityksiä kehittämään hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyään sekä nostamaan vastuullisuuden kasvun ja kehityksen moottoriksi.

Ilari Aho

Ilari Aho työskentelee Uponorilla vastuullisuus- ja tuoteregulaatiojohtajana. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana World Green Building Councilissa ja hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana Water Europe -järjestössä. Ilarilla on lisäksi useita rooleja eri tahojen hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä: European Heating Industry (EHI), European Built Environment, Construction and Energy Efficient Building Technology Platform (ECTP),  ENCORD (European Network of Construction Companies for R&D) ja CEN-CENELEC (Industry Advisory Forum). 

postikortti  kuva vaaka
3-1

Anne Kaiser

Anne Kaiser työskentelee Saint-Gobain Fin­landin vastuullisuuspäällikkönä. Työssään Anne keskittyy lisäämään tietoisuut­ta ja ymmärrystä kiinteistö- ja ra­kentamisalan keskeisestä roolista ja valtavasta potentiaalista ilmas­tonmuutoksen hillinnässä sekä resurssitehokkuudessa. Anne on EU-rahoitteisen kiertotalouden innovaatiohankkeen WOOL2LOOPin koordinaattori. Anne toimii puheenjohtajana RT Rakennusteollisuuden Kestävän rakentamisen ryhmässä, Climate Leadership Coalitionin rakentamisen ryhmässä sekä  CO2Datahub- projektin ohjausryhmässä.  Hänellä on myös pitkä historia FIGBC:n hallituksessa ja toiminnassa, jonka vaalitoimikunnan puheenjohtajana hän nykyään toimii.

Rita Lavikka

Rita Lavikka (TkT) työskentelee erikoistutkijana ja sertifioituna projektipäällikkönä VTT:llä. Hänen tutkimuksensa keskittyy rakennetun ympäristön digitalisointiin, erityisesti tukien rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tällä hetkellä hän johtaa ACCORD Horisontti Eurooppa T&K-hanketta, jossa automatisoidaan tietomallipohjaista rakennuslupaprosessia.

4-1
5-1

Suvi Monni

Suvi Monni on kokenut CO2-päästölaskennan ja tiedolla johtamisen asiantuntija. Hän toimii Sitowisellä ryhmäpäällikkönä ja kehittää ilmasto- ja vastuullisuusliiketoimintaa.

Antti Harjunpää

Antti Harjunpää on Vastuu Groupin tytäryhtiön Platform of Trustin toimitusjohtaja. 

9-1
1-1

Roope Pajasmaa

Roope Pajasmaa työskentelee Vastuu Groupilla. Hän on toiminut CO2 DataHub -hankkeessa hankejohtajana. Roopella on monipuolinen kokemus usean eri toimialan digitalisaatio- ja datahankkeiden johtamisesta. Hän on toiminut myös start-up yhtiön toimitusjohtajana. Roope toimii hankeseminaarin puheenjohtajana ja juontajana.


CO2 DataHub7_2