Asiakaspilottien käyttötapaukset

Tällä sivulla näet listattuna kaikki hankkeessa meneillään olevat asiakaspilotit ja niiden käyttötapaukset.

Arvokasta tietoa ja ymmärrystä

Hankkeessa asiakaspilotteja tehdään yrityksissä, kunnissa ja kaupungeissa. Mukaan on lähtenyt lisäksi eri tahoja heidän tuote- ja palvelutarjonnan ketjustaan. Hankkeessa on päästy tutkimaan käyttötapauksia hyvin monipuolisesti. 

Asiakaspilotit ovat hankkeessa merkittävässä roolissa, sillä niiden kautta kartoitetaan tilannetta markkinoilla sekä saadaan arvokasta tietoa ja ymmärrystä siitä, mikä on kokonaisuudessa oleellista. 

Päästölaskenta vaatii määrädatan ja sitä vastaavan päästökertoimen. Hankkeen alpha-prototyypissä tutkittiin näiden tietojen löytämistä, yhdistämisen haasteita ja prosessin automatisointia. Ilmarisen käyttötapauksen perusteella toteutettiin alpha-prototyyppi, jossa on pyritty kuvaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti kiinteistön elinkaaren käyttövaiheen vuosittaisia päästöjä. Prototyypin konkreettinen toteutus selvensi esimerkiksi dataan liittyviä harmonisointitarpeita. Lue lisää prototyypistä.

Vastuu Groupin johdolla hankkeen ydintyöryhmä VTT, Aalto, Sitowise ja Platform of Trust organisoivat työpaja- ja pilottityöskentelyä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 


Asiakaspilotit & käyttötapaukset

1. Ilmarinen - valmis

Kiinteistön ylläpidon hiilijalanjälki > lue lisää pilotista 28.4.2022 ja 27.9.2022 julkaistuista artikkeleista. 

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi tai englanniksi.

2. HUS Kiinteistöt - valmis

Rakentamisen materiaalien hiilijalanjälki > lue lisää pilotista 20.2.2023 julkaistusta artikkelista

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi tai englanniksi.

3. Senaatti-kiinteistöt - valmis

Kiinteistön energiankulutuksen hiilijalanjälki > lue lisää pilotista 14.2.2023 ja  3.6.2022 julkaistuista artikkeleista.

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi  tai englanniksi.

4. Saint-Gobain - valmis

EPD-tiedon käytön edistäminen > lue lisää pilotista 15.6.2022 ja 14.2.2023 julkaistuista artikkeleista.

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi tai englanniksi.

CO2 DataHub12
CO2 DataHub10

5. Lähi-Tapiola

Vuokralaismuutosten hiilijalanjäljen laskenta ja pienentäminen

6. Espoo

Talonrakentamisen varmentavan hiilijalanjälki-laskennan mahdollistaminen​

7. Tampere

Rakennustyömaiden polttoaineiden, kaukolämmön ja sähkön käytöstä aiheutuvien päästöjen todentava laskenta

8. Porvoo

Yritysalueen infraurakoiden hiilijalanjälki-laskennan menetelmät ja tietojen hyödyntäminen​

9. Lohja

Ruokapalveluiden ja vesihuollon hiilijalanjälki

10. Raisio

Rakennuksen purkamisen hiilijalanjälki

CO2 DataHub4