Hankkeen tulokset

Tällä sivulla näet listattuna kaikki hankkeessa tehdyt asiakaspilotit ja niiden käyttötapaukset sekä muut julkiset tulosdokumentit.

Arvokasta tietoa ja ymmärrystä

Hankkeessa asiakaspilotteja tehtiin yrityksissä, kunnissa ja kaupungeissa. Mukana oli lisäksi eri tahoja heidän tuote- ja palvelutarjonnan ketjustaan. Hankkeessa päästiin tutkimaan käyttötapauksia hyvin monipuolisesti. 

Asiakaspilotit olivat hankkeessa merkittävässä roolissa, sillä niiden kautta kartoitettiin tilannetta markkinoilla sekä saatiin arvokasta tietoa ja ymmärrystä siitä, mikä on kokonaisuudessa oleellista. 

Päästölaskenta vaatii määrädatan ja sitä vastaavan päästökertoimen. Hankkeen alpha-prototyypissä tutkittiin näiden tietojen löytämistä, yhdistämisen haasteita ja prosessin automatisointia. Ilmarisen käyttötapauksen perusteella toteutettiin alpha-prototyyppi, jossa pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti kiinteistön elinkaaren käyttövaiheen vuosittaisia päästöjä. Prototyypin konkreettinen toteutus selvensi esimerkiksi dataan liittyviä harmonisointitarpeita. Lue lisää prototyypistä.

Vastuu Groupin johdolla hankkeen ydintyöryhmä VTT, Aalto, Sitowise ja Platform of Trust organisoi työpaja- ja pilottityöskentelyä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 


CO2 kiinteistön ylläpito_kuva

Kiinteistön ylläpidon laskentaperiaatteet

Tutustu Vastuu Groupin CO2 DataHub -tutkimus- ja kehityshankkeen lopputulosdokumenttiin. Hankkeen yhtenä lopputuloksena todettiin, että standardien ja ohjeistusten suuri määrä hidastaa tehokasta päästövähennystyötä. Hankkeessa mukana olleet kiinteistötoimijat arvioivat hankkeen aikana, että on tarve laskentaperiaatteiden täsmentämiselle ja ohjeistukselle palveluntuottajia varten. Tätä 
tarvetta vasten hankkeessa toteutettiin nämä “Kiinteistön ylläpidon CO2-laskennan periaatteet”. 

Tätä dokumenttia kehitetään edelleen CO2 DataHub -ekosysteemissä, KIRAHubin luotsaamana.

Lue lisää blogeistamme:

Asiakaspilotit & käyttötapaukset

1. Ilmarinen

Kiinteistön ylläpidon hiilijalanjälki > lue lisää pilotista 28.4.2022 ja 27.9.2022 julkaistuista artikkeleista. 

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi tai englanniksi.

2. HUS Kiinteistöt

Rakentamisen materiaalien hiilijalanjälki > lue lisää pilotista 20.2.2023 julkaistusta artikkelista

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi tai englanniksi.

3. Senaatti-kiinteistöt 

Kiinteistön energiankulutuksen hiilijalanjälki > lue lisää pilotista 14.2.2023 ja  3.6.2022 julkaistuista artikkeleista.

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi  tai englanniksi.

4. Saint-Gobain 

EPD-tiedon käytön edistäminen > lue lisää pilotista 15.6.2022 ja 14.2.2023 julkaistuista artikkeleista.

Tutustu pilottiraportin tiivistelmään suomeksi tai englanniksi.

CO2 DataHub12
CO2 DataHub10

5. Lähi-Tapiola

Vuokralaismuutosten hiilijalanjäljen laskenta ja pienentäminen. Lue lisää 10.5.2023 julkaistusta artikkelista. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään

6. Espoo

Talonrakentamisen varmentavan hiilijalanjälki-laskennan mahdollistaminen​. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään

7. Tampere

Rakennustyömaiden polttoaineiden, kaukolämmön ja sähkön käytöstä aiheutuvien päästöjen todentava laskenta. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään

8. Porvoo

Yritysalueen infraurakoiden hiilijalanjälki-laskennan menetelmät ja tietojen hyödyntäminen​. Lue lisää pilotista 3.5.2023 julkaistusta artikkelista. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään.

9. Lohja

Pilotti 1: Vesihuollon käyttöpaikkakohtainen energiankulutuksen päästöseuranta. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään. Lue lisää 9.5.2023 julkaistusta artikkelista.

Pilotti 2: Ruokapalveluiden hiilijalanjälki. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään. Lue lisää 21.4.2023 julkaistusta artikkelista.

10. Raisio

Rakennuksen purkamisen hiilijalanjälki. Tutustu pilottiraportin tiivistelmään.

CO2 DataHub4