Visio 2024

DataHub on kiinteistö- ja rakentamistoimialan organisaatioiden tarpeisiin toteutettu, todellisten päästötietojen keräämiseen ja luotettavaan jakamiseen tarkoitettu dataverkosto.

Tulevaisuuden dataverkosto

"Vuonna 2024 CO2 DataHub on edelläkävijäorganisaatioiden muodostama vetovoimainen esimerkki, joka paitsi vetää puoleensa uusia toimialan organisaatioita, niin myös johtaa koko kiinteistö- ja rakentamistoimialaa keventämään hiilijalanjälkeään ja parantamaan kokonaiskestävyyttään."

ESG-ekosysteemin ohjausryhmä, syyskuu 2022

 

Dataverkoston tavoitteet

 • Kokonaiskuva

  Auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön päästötilanteen kokonaiskuvaa.

 • Tiedolla johtaminen

  Johtaa tiedolla hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen toteuttamista.

 • Vastuullisuusetu

  Tuotta mukana oleville organisaatioille taloudellisesti merkittävää vastuullisuusetua.

CO2 DataHub14


Vision taustaa 

 1. Tarvitaan yhteistä sopimista, jolla luodaan yhtenäinen toiminta-alusta ja infrastruktuuri.
 2. Kokonaisvaltaiset ratkaisut vaativat toiminnan puristamisen siiloista ulos
 3. Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää kotimaassa asetettujen ilmastotavoitteiden toteutumista ja samalla luoda uutta vientiä - hankkeemme luo tälle pohjan.
 4. Keskiössä on yhdenmukainen, yhteensopiva ja luotettava data, jonka pohjalta taloudellisesti kannattavaa muutosta voidaan johtaa tavoitteellisesti.
VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent_700px