« takaisin

CO2 DataHub -hankkeen visio on luoda kattava dataverkosto

Co2 DataHub visio

CO2 DataHub -hankkeen ratkaisuvisio on hyväksytty ohjausryhmässä.

CO2 DataHub -hankkeen ratkaisuvision määrittelyn taustalla oli ohjausryhmätyöskentely, jossa tunnistettiin organisaatiokohtaisia ja osallistujille yhteisiä tavoitteita sekä määriteltiin vaatimuksia hankkeen kehityksen suuntaa antaviksi reunaehdoiksi.

CO2 DataHub -ratkaisuvision pääkohdat

Ratkaisuvision kattoajatus on kattavan dataverkoston syntyminen. Visio on, että vuonna 2024 CO2 DataHub on kiinteistö̈- ja rakentamistoimialan organisaatioiden tarpeisiin toteutettu, todellisten päästötietojen keräämiseen ja luotettavaan jakamiseen tarkoitettu dataverkosto.

KIRA-alan organisaatioiden vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä syntyneen dataverkoston tavoitteena on auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön päästötilanteen kokonaiskuvaa, johtaa tiedolla hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen toteuttamista ja tuottaa mukana oleville organisaatioille yhteisesti.

”Ekosysteemi, jota viemme eteenpäin on KIRA-alan organisaatioiden tarpeiden mukaan kehittyvä dataverkosto, jossa virtaa myös toimialan kokonaisetua kehittävä tieto parhaista käytänteistä, opeista ja onnistumisista, mikä edelleen kiihdyttää innovaatioiden syntymista”, kertoo Roope Pajasmaa Vastuu Groupilta.

Yhteiset käytänteet

Merkittävänä tekijöinä ovat myös hankkeen aikana validoidut, päästötietojen keräämiseen ja jakamiseen sekä hyödyntämiseen liittyvät yhteiset käytänteet ja pelisäännöt.

Dataverkoston keskiössä ovat datan jakamisen ja keräämisen sekä yhteistyön mahdollistava alusta, joka pitää sisäänrakennettuna datan kontrolloidun ja luotettavan jakamisen mahdollistavat ratkaisut”, jatkaa Pajasmaa.  

Tavoite vuodelle 2024 on myös, että CO2 DataHub on silloin edelläkävijäorganisaatioiden muodostama vetovoimainen esimerkki, joka paitsi vetää puoleensa uusia toimialan organisaatioita, mutta myös johtaa koko KIRA-alaa keventämään hiilijalanjälkeään ja parantamaan kokonaiskestävyyttään.