« takaisin

Case: Tampereen kaupunki – Ikurin koulun ja päiväkodin työmaan päästöjen seuranta

Co2 Datahub-Jun-08-2023-05-42-37-2062-AM

Tampereen kaupungin käyttötapauksessa pilotoitava kohde oli Ikurin koulun ja päiväkodin työmaan päästöseuranta.

Pilotissa tutkittiin, miten tiedonsiirtoprosessia Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallinnoimista ohjelmistoista Sitowisen Louhi-järjestelmään voidaan automatisoida.  

Pilottiin osallistuivat Vastuu Group, Sitowise Oy, Tampereen kaupunki, Rakennusliike K & M Lammi Oy, Onway Oy ja Tampereen Tilapalvelut Oy. Työpajat ajoittuivat syksylle 2022 ja keväälle 2023. 

Pilotissa oli saatavilla tietoa ja dataa työmaalla käytetystä kalustosta, työmaakoneiden käyttötunneista, polttoaineostoista, sähkön ja kaukolämmön kulutuksesta sekä ostotiedoista. Kaluston, polttoaineiden, käytetyn energian ja sen tuotantotapojen tiedon systemaattista keräämistä ei ollut eikä päiväkohtaista tietoa työmaiden energiankulutuksesta ja energialähteistä.  

Tuloksena prototyyppi 

Tampereen käyttötapauksessa toteutettiin prototyyppi rakennustyömaan toimintojen hiilijalanjäljen seurannasta. Prototyyppi pohjautui Tampereen Tilapalveluilta EnerKey-järjestelmän kautta virtaavaan dataan työmaan kaukolämmön ja sähkön kulutuksesta. Kuljetusten ja työkoneiden päästöjen laskentaa ja visualisointia demottiin prototyypissä kuvitteellisen datan pohjalta.  

Hiilijalanjälkilaskennan tulokset visualisoitiin Sitowisen Louhi-palvelun Power BI -ympäristöön, joka simuloi asiakkaan käyttöliittymää. Power BI -näkymässä päästömääriä on mahdollista tarkastella erikseen kuljetusten, työkoneiden ja työmaan muun energiankulutuksen osalta sekä visualisoida niiden kehitystä kuukausitasolla.   

Visualisointiin on nostettu mukaan myös päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksessa seurattavia mittareita: sähköllä, biokaasulla tai vedyllä toimivien kuljetusajoneuvojen prosenttiosuus sekä fossiilisen polttoaineen osuus polttoaineen kulutuksesta.  Laskennan läpinäkyvyyden takaamiseksi prototyypissä on esitetty myös, mistä tiedot laskentaa varten vaadituista määristä ja tarvittavista kertoimista on hankittu ja minkä ohjeiden mukaan päästölaskenta on suoritettu. 

Haasteet ja kehityskohteet 

Sen lisäksi, että Tampereen kaupunki sai tietoa siitä, miten työmaan päästöjen seurantaa ja visualisointia voidaan toteuttaa automatisoidusti, he saivat myös tärkeää tietoa, millaisia haasteita ja kehityskohteita urakoitsijoilta tarvittavan datan saamiseen liittyy. 

Päästölaskentaan vaadittavan datan saaminen urakoitsijalta edellyttää ennakointia ja dokumentointivastuun sisällyttämistä urakkasopimukseen.  

Jatkokehitystyö edellyttää datan virtauttamisen mahdollisuuksien tutkimista yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Jatkokehitystyössä urakoitsijoille täytyisi luoda ohje päästölaskentaa varten tarvittavan datan toimittamiseen. 

 

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla. ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Ekosysteemin tavoitteena suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi. Projektin päärahoittaja on Business Finland ja projekti on osa NextGenerationEU -kokonaisuutta.