« takaisin

Case: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito – vuokralaismuutoksen hiilijalanjälki

LähiTapiola

LähiTapiolan Kiinteistövarainhoidon pilotin käyttötapauksena oli alustava laskenta vuokralaismuutoksen hiilijalanjäljestä.

Päästöjen merkittävyys riippuu vuokralaismuutoksen laajuudesta, korjausasteesta sekä siinä käytettävistä materiaaleista. Pilottiin osallistuivat Vastuu Group, Sitowise Oy, Platform of Trust ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Pilotissa oli kaksi työpajaa sekä visualisoinnin esittelytilaisuus. Työpajat ajoittuivat syksylle 2022 ja keväälle 2023.  

Pilotissa oli saatavilla olevaa tietoa ja dataa muutostyön määräluettelosta, materiaalien määristä, materiaalityypeistä, Talo 2000-mukaisesta luokituksesta ja muutostyön laajuudesta. Päästökertoimia varten käytettiin kansallista päästötietokantaa, osin hiukan soveltaen. 

LähiTapiola-ryhmä vahvasti ilmastovastuullinen 

Vuonna 2021 laaditun vastuullisuusraportin mukaan LähiTapiola on asettanut lupauksen olla esimerkki turvallisuuden, hyvinvoinnin ja ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.  

LähiTapiola Varainhoito on sitoutunut kansainväliseen varainhoitajien Net Zero Asset Manager -aloitteeseen, jonka tavoitteena on saavuttaa hallinnoidun sijoitusomaisuuden nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito puolestaan on sitoutunut Net Zero Carbon Buildings -aloitteeseen, jonka myötä sen hallinnoinnissa olevien kiinteistöjen energiankäytön sekä rakentamisen päästöt tulee nollata vuoteen 2030 mennessä.  LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tavoite on toteuttaa laadukkaista materiaaleista huomisen toimitilaa, niin että rakentamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet. 

Vuokranantajana LähiTapiola Kiinteistövarainhoito haluaa ohjata tehtäviä materiaali- ja laitevalintoja sekä hankinta- että elinkaarinäkökulmasta hiilijalanjäljeltään pieniin vaihtoehtoihin ja tällä tavoin vahvistaa organisaation ilmastotavoitteiden näkyvyyttä ja edistymistä.  Toiveena on myös, että vuokralaiselle pysyttäisiin jo vuokraustilanteessa esittää arvio kohteessa tehtävien muutosten ja eri toteutusvaihtoehtojen hiilijalanjäljestä.  

Prototyypin toteutus 

Pilotissa syntyneessä prototyypissä liikutettiin käytettävissä olevaa dataa sekä laskettiin ja visualisoitiin vuokralaismuutostöissä käytettävien materiaalien aiheuttama hiilijalanjälki vuokrauksen tarjousvaiheessa. Rakennusmateriaalien määräluettelon tiedot yhdistettiin niitä vastaaviin, kansallisesta päästötietokannasta löytyviin päästökertoimiin.  

Laskennan tuloksena syntynyt hankekohtainen päästödata tuotiin Sitowisen Louhi-palvelun Power BI -alustalle, joka simuloi asiakkaan käyttöliittymää. Power BI -näkymässä laskennan tulokset visualisoida ja ryhmitellä sekä voidaan esittää materiaalikohtainen kierrätettävyys.  

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito toivoo, että tulevaisuudessa hiilijalanjälkitietoja voisi hyödyntää myös uudisrakentamisessa ja että tuotevalmistajien materiaalikohtaisia päästötietoja olisi mahdollista vertailla keskenään. Näin yrityksen tavoitteet saavuttaa hallinnoidun sijoitusomaisuuden nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja nollata yrityksen hallinnoinnissa olevien kiinteistöjen energiankäytön sekä rakentamisen päästöt vuoteen 2030 saataisiin täytettyä.  

 

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla. ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Ekosysteemin tavoitteena suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi. Projektin päärahoittaja on Business Finland ja projekti on osa NextGenerationEU -kokonaisuutta.