« takaisin

CO2 DataHub -hanke valmiina vuoteen 2023 – kevään tavoite pysyvän ekosysteemimallin käytäntöjen toteuttaminen

 

CO2 DataHub-Dec-14-2022-01-32-18-8905-PM

Vastuu Groupin veturoimaa CO2 DataHub -hanketta jatkettiin sujuvasti heti vuoden vaihtuessa. Yhteiskehittämisessä tulee olemaan edelleen mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi kiinteistö-, rakennus-, energia-, logistiikka- ja jätehuoltoaloilta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta. 

”Nyt vuoden alussa on ollut myös hyvä katsoa hankkeen mennyttä puolta vuotta, teemoja sekä aikaansaatuja asioita”, kertoo Roope Pajasmaa Vastuu Groupilta.   

Kun CO2 DataHub -hanke startattiin keväällä 2022, tavoitteena oli kehittää menetelmiä yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja luotettavalla datalla johtamiseen.  

”Tavoitteen mukainen työskentely aloitettiin vision muodostamisella, läpikäymällä eri osapuolten odotuksia hankkeelle ja sopimalla käytännöistä, joilla odotukset täytetään. Pääpaino on kuitenkin ollut tutkimus- ja kehitystyö pilotoivien organisaatioiden omien käyttötapausten ympärillä”, jatkaa Pajasmaa.  

Hankkeen visio hyväksyttiin ohjausryhmässä syyskuussa.  

”Visiona on, että vuonna 2024 CO2 Datahub on edelläkävijäorganisaatioiden muodostama vetovoimainen esimerkki, joka paitsi vetää puoleensa uusia toimialan organisaatioita, niin myös johtaa koko kiinteistö- ja rakentamistoimialaa keventämään hiilijalanjälkeään ja parantamaan kokonaiskestävyyttään. Keväällä hankkeessa työskentely painottuu ekosysteemimallin täsmentämiseen, jotta varmistetaan työn jatkuvuus hankkeen jälkeiseen aikaan”, lisää Pajasmaa.   

Asiakaspiloteista arvokasta tietoa ja ymmärrystä  

Asiakaspilotit ovat hankkeessa merkittävässä roolissa, sillä niiden kautta kartoitetaan ymmärrystä ja oppia markkinan tilanteesta, CO2-datan hallinnasta sekä niiden avulla pystymme tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisesti.  

”Marraskuussa aloimme saamaan ensimmäisiä tuloksia ja johtopäätöksiä käyttötapauksista. Eri työpajoissa alkoi toistua samankaltaisuuksia. Materiaalien päästötiedot olivat esillä monessa käyttötapaustarkastelussa. Lisäksi suunnitteluratkaisujen, muutostöiden ja materiaalivalintojen päästöjen vaikutusten arvioinnin simulointitarve nousi esille usein”, kertoo Pajasmaa.  

Pajasmaa kertoo, että konkreettinen etappi hankkeessa oli se, kun he esittelivät Ilmarisen käyttötapauksen perusteella toteutetun alpha-prototyypin, jossa pyrkimyksenä oli kuvata mahdollisimman yksinkertaisesti kiinteistön elinkaaren käyttövaiheen vuosittaisia päästöjä. CO2 DataHub -hanke loppuu virallisesti kesäkuussa 2023.  

 

CO2 DataHub -hanke haluaa auttaa organisaatioita ymmärtämään oman toimitusketjun hiilijalanjäljen määrittämistä ja CO2-datan hallintaa sekä pienentämään ympäristövaikutuksiaan taloudellisesti. Hanke on Business Finlandin rahoittama ja kuuluu NextGeneration EU -kokonaisuuteen.