« takaisin

Vastuu Group veturoi CO2 DataHub -hanketta – millaista työ on ollut?

Co2 DataHub-Oct-14-2022-09-12-30-68-AM

CO2 DataHub -hanke luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Yhteiskehittämisessä on mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi kiinteistö-, rakennus-, energia-, logistiikka- ja jätehuoltoaloilta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta. 

CO2 DataHub -tutkimus- ja kehityshanketta veturoi Vastuu Group. Hanke tuottaa siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2 -datan hallinnasta sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisimmin.  

Todellinen halu pienentää päästöjä 

Millaisia ajatuksia on noussut esiin hankkeen aikana?   

CO2 DataHub -hankkeen parissa työskentely on ollut erittäin mielekästä, koska hankkeessa on mahdollista toimia sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on todellinen halu pienentää päästöjään ja tutkia aihetta. Tämä näkyy esimerkiksi positiivisena tunnelmana asiakastyöpajoissa. Odotin hankkeen alkuvaiheessa, että tutkimustulosten avulla olisi mahdollista ratkaista osa ilmaston lämpenemisen mukana tulleista haasteista ja mielestäni olemme oikealla suunnalla menossa kohti tätä maalia”, sanoo Kim Sundberg, joka toimii Vastuu Groupilla ESG-asiantuntijana.  

Sundberg kertoo, että hänen vahvin osaaminen on asiantuntemus CO2-päästöistä ja siihen liittyvästä laskennasta. Hän on edistänytkin hankkeen aikana syntynyttä tiedonhallintamallia, joka mallintaa yritysten tuottamia päästöjä.  

”Malli rakentuu yritysten ja KIRA-alan tarpeiden mukaan. Tähän liittyen toimin product ownerina alpha-prototyypille, jossa em. data laitetaan virtaamaan ja visualisoidaan siitä muodostettuja tuloksia pilottiasiakkaille. Antoisinta tässä on ehdottomasti se, että saa tehdä töitä erittäin ajankohtaisen asian äärellä, osaavan ja ennakkoluulottoman tiimin kanssa”, painottaa Sundberg.  

Yhteiskehittäminen hankkeen voimana 

Hiilidioksidipäästöjen mittaamisen ja vähentämisen osalta todennettu, standardienmukainen, läpinäkyvä, korkealaatuinen ja helposti käytettävissä oleva päästötieto on äärimmäisen tärkeää.  

Yhteiskehittäminen hiilineutraalin rakennetun ympäristön ja sitä tukevan kiertotalouden saavuttamiseksi haastaa yritysten ja organisaatioiden perinteisiä johtamis- ja toimintamalleja kohti jatkuvasti muuttuvia ekosysteemejä. 

”Tärkein anti KIRA-alalle on, että ala pääsee miettimään ratkaisuja yhteisessä ekosysteemissä sen sijaan, että pyritään pähkäilemään erittäin vaikeita ilmastoon liittyviä kysymyksiä omissa siiloissa yritysten sisällä. Toivottavasti hankkeen avulla yritykset voivat keventää hiilijalanjälkeään ja parantamaan kokonaiskestävyyttään. Näin mukana olevat organisaatiot saavat merkittävää vastuullisuusetua ja hyötyvät tätä kautta myös taloudellisesti”, päättää Sundberg.