« takaisin

”Datalla ja tiedolla johdetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä”

CO2 DataHub-2

Nyt keväällä käynnistyneessä CO2 DataHub -projektissa kehitetään menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, laskemiseen ja luotettavalla datalla johtamiseen. Projektin ydinryhmässä ovat mm. Vastuu Group, Sitowise, Aalto ja VTT.

Hanke luo pohjaa hiilijalanjäljen laskennalle ja raportoinnille

Sitowisen ilmasto- ja vastuullisuuspalveluiden ryhmäpäällikön Suvi Monnin mukaan tapetilla on ollut jo jonkin aikaa se, että ilmastonmuutosta pitää hillitä kiireellisesti. Vaikka monet hiilidioksidipäästölähteet tunnetaankin jo hyvin, esimerkiksi infrarakentamisessa riittävää datapohjaa ei vielä ole.

”On vaikea johtaa, jos ei ole dataa. Olisi tärkeää pystyä seuraamaan paremmin, mikä vaikutus tietyillä toimenpiteillä on, kohdentaa resurssit oikein sekä tunnistaa merkittävät päästölähteet”, sanoo Monni.

VTT:n projektipäällikkönä ja vanhempana tutkijana toimiva Rita Lavikka uskoo, että datan avulla voi selvittää, mistä suurimmat päästöt syntyvät ja kohdistaa kehitystoimia näihin asioihin.

”Kaikkien yritysten on kannettava kortensa kekoon, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Dataa seuraamalla ja sen avulla voidaan myös tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja rakentaa kestävää liiketoimintaa”, sanoo Lavikka.

Monni uskoo, että hankkeen myötä päästään kiinni datapohjaiseen ratkaisuun, joka vie hiilidioksidipäästöjen vähentämistä eteenpäin.  Myös VTT toivoo, että hanke laajentaa hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin hyödyntämisen mahdollisuuksia ja tekee kestävyystarkasteluista rutiinia yritystoiminnassa.

Uskomme, että hanke luo pohjaa hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin automatisoinnille”, toteaa Lavikka.

Hankkeen ytimessä on ekosysteemi

Ekosysteemitoiminta mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.

”Hankkeen ytimessä on ekosysteemi – hanketta ei olisi ilman ekosysteemimaista toimintatapaa. Tehdään ja kehitetään yhdessä ekosysteemiä, jossa tiedontuottajat ja -käyttäjät toimivat yhdessä. Tämä tuo lisäarvoa kaikille toimijoille, kun data ja tieto kulkee molempiin suuntiin”, painottaa Monni.

Yhteiskehittämisessä on mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi energia-, logistiikka- ja jätehuoltoalalta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta.

”Odotamme, että hankkeen myötä syntyy uudenlaista ja uudentyyppistä yhteistyötä. Uskon myös, että tulemme oppimaan paljon uutta, kun kehitämme yhdessä aidosti uudenlaisia toimintatapoja. Datalla ja tiedolla johdetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä”, sanoo Monni.

Tällä hetkellä hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi on pitkälti manuaalista työtä. Jotta laskentaa saadaan laajemmin hyödynnettyä, on tärkeää, että laskenta ja raportointi tehdään yhdessä sovituin ja standardeja noudattavin menetelmin ja työtä helpottavien työkalujen avulla.

”Yritysekosysteemiä tarvitaan, jotta voimme yhdessä sopia näistä toimintamalleista ja menetelmistä. Yhdessä myös kehitämme hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin automatisointia ja luomme sille tarvittavaa infrastruktuuria, jotta yhä useampi yritys voi hyödyntää laskentaa kehitystoimissaan ja viestinnässään. Käytännössä työtä tehdään hyvin konkreettisesti yhteisissä työpajoissa ja yhteisistä suuntaviivoista keskustellaan ekosysteemin ohjausryhmässä”, päättää Lavikka.