« takaisin

ESG-ekosysteemin ohjausryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa pureuduttiin toimivan ekosysteemin rakentamiseen

Co2 DataHub

Vastuu Groupin veturoiman ESG-ekosysteemin ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 10.5.2022 Hotelli Valossa.  Teemoina olivat hankkeen työtavat, ohjausryhmän jäsenten odotukset sekä visiotyöskentelyn aloitus.

Hankejohtaja Roope Pajasmaa Vastuu Groupilta alusti päivää hankkeen tilannekatsauksella sekä toi esiin lähtökohtia ohjausryhmätyöskentelylle. 

”Hanke menee eteenpäin suunnitelman mukaisesti ja työskentely on aloitettu kuuden käyttötapauksen osalta. Asiakasosallistuminen on ollut aktiivista ja sitoutunutta sekä odotukset ovat selkeät. Platform of Trust -alusta on valmiina ratkaisemaan yhteiset CO2 datahaasteet”, kertoo Pajasmaa hankkeen etenemisestä.

Hankkeen ohjausryhmä muodostaa hankkeen yhteiset säännöt ja periaatteet, laatii hankkeen tulosten pohjalta hiilijalanjäljen muutosjohtamisen tiekartan sekä kokoaa hankkeessa kehitetyt työkalut muutoksen toteuttamiseksi.

”Ekosysteemin ohjausryhmä ohjaa yhteensopivuutta, kasvumallia ja kansallisia CO2-datan käsittelyperiaatteita”,selventää Pajasmaa.

Odotukset liittyen ohjausryhmätyöskentelyyn

Funnel Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen kävi läpi ohjausryhmälle tehtyä ennakkokyselyä, joka toi esiin, millaisia odotuksia vastaajilla on ohjausryhmätyöskentelylle ja ekosysteemille.

”Pyrimme kyselystä saatavan tiedon avulla ennakoimaan ja varmistamaan ekosysteemin jäsenten välisen yhteistyön toimivuutta ja rakentamaan sen avulla avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luottamusta ruokkivan ekosysteemikulttuurin”, täsmentää Rautiainen.

Vahvoina teemoina kyselyn vastauksissa nousivat helppous, luottamus ja pelisäännöt sekä merkityksellisyys.

Hankkeelta kokonaisuudessaan toivotaan uusia ideoita ja uudenlaista ymmärrystä. Ekosysteemiltä odotetaan paljon – ennen kaikkea toiveissa on avoin viestintä hankkeen ympärillä, hyvä yhteiskehittäminen, toiminnan läpinäkyvyys ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen.

”Ekosysteemin toivottiin olevan innovatiivinen ja toiminnan tukevan yrityksen vastuullisuusstrategiaa sekä strategian ja vision toteutumista. CO2 DataHub -hankkeessa odotetaan konkreettisia lopputulemia ja toimenpiteitä ilmastotavoitteiden eteen älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen”, lisää Rautiainen.

Ryhmätöissä teemoina yhteistyö, läpinäkyvyys ja visio

Ohjausryhmän ensimmäisen ryhmätyön teemoina olivat yhteistyö ja läpinäkyvyys. Toinen ryhmätyö keskittyi visiotyön aloitukseen.

Ryhmätehtävässä nostettiin esiin hankkeen peruspilareita, kuten mikä CO2 DataHub on ja ketä se hyödyttää. Ryhmätyön tuloksena syntyvät sisällöt tulevat toimimaan pohjana CO2 DataHub -ratkaisuvisiolle, joka pyrkii määrittämään, millainen vaikuttavuus CO2 DataHubilla on vuoden 2024 alusta sekä ohjaamaan lyhyemmän aikavälin tavoitteiden asettamista.

CO2 DataHub Valo2

Keskusteluissa todettiin, että hankkeelle on suuri tarve, sillä ympäristötietojen rooli rakentamiseen liittyvissä päätöksissä tulee kasvamaan. Luotettavaa ympäristötietoa ei ole helposti käytettävissä ja päästötiedon luotettavuus on edellytys sille, että ympäristönäkökulmat tullaan huomioimaan päätöksissä ja sopimuksissa.

”Olemme mukana, jotta saamme tuottamaamme rikastettua tuote- ja ympäristötietoa laajemmin käyttöön. Nyt dataa kyllä kerätään, mutta se täytyy vielä saada virtaamaan. Ekosysteemin avulla ymmärrämme paremmin erilaiset datan käyttötarpeet ja voimme datan tuottajana toimittaa tietoa, jossa syntyy aitoa asiakasarvoa”, päättää Wilma Siitonen Saint-Gobain:lta.