« takaisin

Case: Lohjan kaupungin ruokapalveluiden hiilijalanjälki

Lohjan ruokapalvelut

Lohjan kaupungin pilotissa tutkittiin, miten kaupungin elintarvikehankinnoista saatavan tiedon pohjalta voidaan automatisoidusti laskea elintarvikkeiden hiilijalanjälki.  

Pilottiin osallistuivat Vastuu Group, Sitowise Oy ja Lohjan kaupunki. Pilotissa oli kolme työpajaa sekä datatuotteen esittelytilaisuus. Työpajat ajoittuivat syksylle 2022 ja keväälle 2023.  

Pilotin käynnistämiseksi kartoitettiin pilottikohteesta saatavilla olevaa ja prototyypissä hyödynnettävissä olevaa dataa ja datatarpeita. Pilotissa oli saatavilla ruoka-aineittain elintarvikkeiden hankintatiedot (kg), mutta tietoa eri ruoka-aineiden ja puolivalmisteiden hiilijalanjäljestä tai vastaavanlaisten tuotteiden päästöjen vertailutietoa ei ollut. 

Tavoitteena ilmastotietoinen ruokalista 

Lohjan kaupungin ruokapalveluissa valmistettiin vuonna 2022 noin 2,7 miljoonaa ateriaa vuodessa, ja he palvelevat yli 9000 asiakasta. Ruoan valmistus päiväkoteihin, kouluihin, terveyskeskuksiin, vanhainkoteihin ja vanhusten palvelukeskuksiin tapahtuu kahdessa valmistuskeittiössä ja loput keittiöistä ovat kuumennus- ja jakelukeittiöitä.  

Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen laskennalla Lohjan kaupunki haluaa tuottaa tietoa ruokatuotannon suunnittelijoille sekä kuntalaisille ja käyttäjille siitä, kuinka suuret CO2-päästöt eri ruoka-aineilla ja annoksilla on. Tulevaisuudessa asiakkaille halutaan tarjota ilmastotietoinen ruokalista, jonka tarjonnasta he pitävät, ja tällä tavoin voidaan vaikuttaa ruokapalveluiden päästöjen pienentämiseen. 

”Unelmoin kokonaisesta ilmastotietoisesta ruokalistasta, josta asiakkaat pitäisivät ja päästöt saataisiin helpommin alas.” - Lohjan kaupunki 

 

 Tietoa tuotteiden ja tuoteryhmien vaikutuksista hiilijalanjälkeen 

Pilotissa toteutettiin tuotetun päästölaskennan ja -visualisoinnin prototyyppi, jonka avulla voidaan vertailla eri elintarvikkeiden päästöjen kehitystä ajassa ja eri kuukausien välillä. Lisäksi prototyyppi visualisoi kotimaisen ruoan ja muiden ruoan alkuperämaiden osuudet hankinnoista. 

Prototyypissä toteutetun hiilijalanjälkilaskennan tulokset visualisoitiin Sitowisen Louhi-palvelun Power BI -ympäristöön, joka simuloi asiakkaan käyttöliittymää. Laskennan läpinäkyvyyden takaamiseksi prototyypissä on esitetty myös, mistä tiedot laskentaan varten tarvittavista päästökertoimista on hankittu ja mitä päästölaskennan rajaukseen sisältyy.  

 

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla. ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Ekosysteemin tavoitteena suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi. Projektin päärahoittaja on Business Finland ja projekti on osa NextGenerationEU -kokonaisuutta.