« takaisin

Kiinteistön hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin automatisointi – Case Senaatti-kiinteistöt

CO2 Datahub-Jun-03-2022-09-37-02-69-AM

2.6.2022 järjestettiin CO2 DataHub -hankkeen työpaja teemalla kiinteistön energiankulutuksen hiilijalanjälki.

Mukana työpajassa olivat Senaatti-kiinteistöt, VTT, Vastuu Group, Platform of Trust, Helen, Oulun energia, Ilmarinen, Antilooppi, Newsec ja Granlund.

CO2 DataHub -hanke tutkii ja kehittää menetelmiä yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, arviointiin ja datalla johtamiseen. Hanke tuottaa siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2 -datan hallinnasta sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa potentiaali ympäristövaikutusten pienentämiseen on suurin.

Kiinteistön hiilijalanjälki

Case-kohteena on Senaatti-kiinteistöjen omien vuokrattavien toimistokiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjälki. Kiinteistön energian kulutus koostuu lämmityksestä, jäähdytyksestä ja sähkönkulutuksesta. Pilotti koostuu kolmesta työpajasta, joiden teemat ovat nykytila ja datavirrat, laskenta ja analyysi sekä CO2-datalähdedemo ja visualisointi.

”Senaatti-kiinteistön mukana olon peruste on saada yhteismitallista CO2-tietoa toimitilajohtamiseen ja rakentamiseen sekä investointeihin. On tärkeää saada luotettava ja helppokäyttöinen toimintamalli sekä alusta päästötietojen hallintaan”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Juha Lemström.  

Kiinteistöpalvelu- ja rakennusala murroksessa

Kiinteistön hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin automatisointi on erittäin ajankohtainen aihe, sillä kiinteistöpalvelu- ja rakennusala elää murroksen aikaa. Alan megatrendeistä digitalisaatio ja ilmastonmuutos toimivat vahvimpina ajureina muutokselle. Muutos tarjoaa myös uusien teknologioiden ja toimintatapojen hyödyntämismahdollisuuksia.   

”KIRA-alan pitää pystyä luomaan yhteinen palvelualusta ympäristötiedolle ja ylläpitää tietoja ajantasaisesti”,painottaa Lemström.Työpajan tavoitteina oli hahmottaa energiankulutuksen hiilijalanjäljen raportoinnin tarpeita ja nykytilaa, selvittää energiankulutukseen liittyviä olemassa olevia ja puuttuvia datalähteitä sekä kartoittaa datan kattavuutta ja luotettavuutta.

”Ympäristötiedolla tulee olemaan merkittävä ohjaava rooli rakentamiseen liittyvissä päätöksissä. Luotettavaa ympäristötietoa ei ole helposti käytettävissä. Päästötiedon luotettavuus on edellytys sille, että ympäristönäkökulmat tullaan huomioimaan päätöksissä ja sopimuksissa”, kertoo Lemström.