« takaisin

Kiinteistön ylläpidon CO2-laskennan periaatteet

Kiinteistön ylläpito

Vastuu Groupin luotsaamassa ja pian päättyvässä CO2 DataHub -hankkeessa todettiin nykyisen päästövähennystyön pirstaleisuus ja huomattiin niin digitalisuuden kuin myös datan tehokkaan käytön suuret mahdollisuudet.  

Hanke synnytti vähähiilisen rakentamisen ja vastuullisuuden ekosysteemin, jonka tehtävä on ohjata päästövähennystyötä tehostavaa parhaiden käytäntöjen jakamista, yhteisiä innovaatioita ja dataan perustuvia konkreettisia ratkaisuja.   

CO2-laskennan periaatteet hioutuvat   

Laskentaperiaatteiden yhtenäistäminen on yksi konkreettinen haaste, johon hanketiimi tarttui. Tavoitteena on kesäkuun loppuun mennessä saada luonnosteltua ensimmäinen versio yhdessä sovitusta ylläpitopalvelujen päästölaskentaperiaatteiden määrämuotoisesta dokumentista sekä palveluntuottajille tarkoitetusta viitekehyksestä, jonka mukaisesti hiilijalanjäljen laskentaan tarvittavaa tietoa pyydetään.  

Dokumenttiin sisältyvät kiinteistönhuollon toiminnot ovat siivous, talotekniikka, ulkoalueet, jätehuolto, vartiointi, hankinnat, järjestelmätoimittajat, hissit, katot, korjaustoimenpiteet ja remontit.  

“Laskennan periaatteet -projektin ensimmäisessä vaiheessa käsitellään siivous, ulkoalueet ja talotekniikka. Dokumenttia tarkennetaan mahdollisimman pitkälle näiden alueiden pohjalta. Seuraavan toimijan on määrä jatkaa projektia ja täydentää dokumenttia samalla tekniikalla muiden alueiden pohjalta”, kertoo Kim Sundberg, joka toimii Vastuu Groupilla ESG-asiantuntijana.   

Tarve taustalla 

Dokumenttia muodostetaan työpajoissa ja rakennetaan tiiviissä yhteistyössä palveluntarjoajien ja kiinteistönomistajien kanssa.  

“Dokumentti on muodostunut kiinteistöomistajien omasta tarpeesta. Samoja tarpeita on muillakin teemoilla, kuten esimerkiksi työmailla, jossa tilaaja ei osaa pyytää oikeita hiilialanjälkilaskentaan vaadittavia tietoja urakoisijalta. Vähähiilisyys halutaan ottaa osaksi kilpailutusta. Tämän vuoksi kiinteistöomistajat haluavat pyytää palveluntuottajilta samoja tietoja, jotta he voivat käyttää tietoa kilpailutusprosessissa”, jatkaa Sundberg.  

Dokumentti käsittelee käyttötarkoituksen, yhteensopivat standardit ja ohjeistukset, rajaukset ja käyttöohjeet. Sen tarkoitus on myös kertoa palveluntuottajalle käytännön tasolla, missä muodossa ja mitä tietoja on toimitettava, jotta mahdollisimman vertailukelpoinen laskenta onnistuu. 

“Vaikka kehityksessä on ollut mukana melko suuria kiinteistönomistajia ja palveluntarjoajia, tarkoituksena on, että se toimii kaiken kokoisille yrityksille”, jatkaa Sundberg.  

 

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla. ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Ekosysteemin tavoitteena suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi. Projektin päärahoittaja on Business Finland ja projekti on osa NextGenerationEU -kokonaisuutta.