« takaisin

Ensimmäisen CO2 DataHub -hankkeen työpajan casena: kiinteistön ylläpidon hiilijalanjälki

ESG datahub

Ensimmäinen CO2 DataHub -hankkeen työpaja järjestettiin 27.4.2022. Työpaja keskittyi kiinteistön ylläpidon hiilijalanjälkeen, ja case-kohteena oli Ilmarisen Aleksanterinkadun kiinteistö. Kiinteistön ylläpidon hiilijalanjälki koostuu palveluntuottajien logistiikan, materiaalien ja tuotteiden sekä energian, kuten koneiden ja laitteiden hiilidioksidipäästöistä.

Mukana työpajassa olivat Ilmarinen, Kone, Granlund, Bravida, Onway ja Vastuu Group. VTT fasilitoi työpajan.  

Optimointi koko ketjulle

ESG CO2 -data on vastuullisuuden pohja. ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Kiinnostavana myös hankkeen kannalta on, miten datalla johtamista voitaisiin automatisoida.

”Meille KONEella on ensiarvoisen tärkeää, että ymmärrämme, mistä hissikunnossapidon päästöt syntyvät, kykenemme mittaamaan niitä sekä ennen kaikkea todentamaan, että päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet tuottavat tulosta. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa löytää mielekkäitä keinoja vähentää hissikunnossapidon CO2 päästöjä ja tässä yhteinen datamalli ja täysi läpinäkyvyys ovat avainasemassa”, sanoo Anna Tiri, Kone. 

Toimintaympäristö ja liiketoimintatarpeet muuttuvat nopeasti, joten niihin pitää pystyä reagoimaan sekä siirtyä ohjaavaan suunnitteluun. Toiveena olisi tulevaisuudessa optimoida koko ketju, ei yksittäistä toimijaa.

Olemme myös Ilmarisella asettaneet tavoitteeksi, että kaikki sijoituksemme ovat hiilineutraaleja vuoden 2035 loppuun mennessä. Keskeistä on päästä pureutumaan ylläpitopalveluiden hiilijalanjälkeen, jota emme vielä tiedä. Tarvitsisimme kaikille yhteiset kriteerit tietosisältöön, jotta syntyisi valtakunnallinen stardardi tiedonvirtaukseen. Isommat toimijat ovat jo asiat päällä”, kertoo Tomi Aimonen, Ilmarinen.

Päästölaskentaan ja -raportointiin on globaali tarve, ja se ulottuu kaikkiin yrityksiin. Luotettavaa laskentaa tarvitaan, jotta yritykset voivat suunnata vihreän siirtymän ohjaustoimensa oikeisiin kohtiin, ei vain omissa toiminnoissaan, vaan palvelunsa koko elinkaaren osalta.

”Uskomme, että päästöjen ymmärrys ja toimenpiteiden vaikuttavuuden mallinnus avaavat täysin uudenlaisia innovaatiomahdollisuuksia. Olemme valmiita haastamaan perinteisiäkin toimintamallejamme, jos uskomme, että tällä voidaan vähentää merkittävästi kunnossapidon päästöjä. Kiinteistöhuollossa on valtavasti mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja tehokkaaseen toimintaan – olen iloinen, että aihe on nyt vahvasti tapetilla”, jatkaa Tiri.

Aimosen mukaan luotettavalla ja raportoitavalla datalla on merkittävä rooli tulevaisuudessa.

”Yritysten kyvykkyys raportoida palvelutuotannon hiilijalanjälkeä tulee vaikuttamaan Ilmarisen kumppanivalintoihin tulevaisuudessa”, toteaa Aimonen.

Yrityspilotoinnin ensimmäisen työpajan antia

Yrityspilotteja käynnistyi nyt viisi, ja syksyllä on tarkoitus käynnistää pilotoinnin seuraava aalto uusien yritysten kanssa. 27.4.2022 järjestetyn ensimmäisen työpajan tavoitteena oli hahmottaa yritysten CO2-raportoinnin tarpeet ja tavoitteet, kartoittaa tämänhetkisiä ja tulevia datalähteitä sekä datan kattavuutta sekä luotettavuutta.

Työpajassa nousi mielenkiintoisia asioita esiin liittyen aiheeseen. Tärkeänä pidettiin mm. nykytilan ymmärrystä ja laskentaa sekä eri toimenpiteiden vaikuttavuuden simulointia. Konkreettinen esimerkki oli myös kentän toiminnan ohjaus ja motivointi, jolla yritys voi itse viedä eteenpäin positiivisella otteella oman henkilökunnan toimintaa. Tiivistä keskustelua käytiin siitä, miltä dataraportin kuuluisi näyttää ja mitä siihen kuuluisi mukaan.

”Ensimmäinen työpaja osoitti, että olemme konkreettisten tarpeiden äärellä. Keskustelut toivat esiin myös, että ennakkoajatuksemme olivat oikeilla jäljillä, joten tästä on hyvä jatkaa”, sanoo Roope Pajasmaa Vastuu Groupilta.