« takaisin

CO2 DataHub -hankkeessa toteutettiin prototyyppi

CO2 DataHub-Nov-18-2022-08-37-27-2510-AM

Päästölaskenta vaatii määrädatan ja sitä vastaavan päästökertoimen. CO2 DataHub-hankkeen alpha-prototyypissä tutkittiin näiden tietojen löytämistä, yhdistämisen haasteita ja prosessin automatisointia. Prototyypin konkreettinen toteutus selvensi esimerkiksi dataan liittyviä harmonisointitarpeita. Tulokset visualisoitiin pilottiasiakkaille. 

Ilmarisen käyttötapauksen perusteella toteutetussa alpha-prototyypissä on pyritty kuvaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti kiinteistön elinkaaren käyttövaiheen vuosittaisia päästöjä. Tämä data luo uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiselle. Tarvittavan datan saatavuutta ja käytettävyyttä testattiin KONE Oy:n ja Bravida Oy:n  kanssa. 

Alpha-prototyypin sisältö 

Valitut päästölähteet olivat kiinteistöhuollon kuljetukset, kiinteistöhuollossa käytettävät materiaalit, kaukolämpöenergia ja sähkö.  

Prototyypin tekninen toteutus tehtiin yhteistyössä Vastuu Group Oy:n, Platform of Trust Oy:n ja KnowUrBiz Oy:n kanssa. Prototyyppi sisältää huoltoyhtiöiden tarjoamaa dataa logistiikan ja materiaalien osalta. Kaikki laskentaan tarvittava tieto on kerätty ja yhdistetty prototyypissä vastaamaan Ilmarisen päästötietotarpeita. Energiadatan osalta hyödynnettiin alustan valmista integraatiota EnerKey-palvelusta. 

Prototyypissä päästöjä on mahdollisuus tarkastella kategorioittain ja porautua dataan ja laskentaperusteisiin, joiden pohjalta tulokset on saatu. Lähes kaikki prototyypissä esitetty informaatio ja visualisointi on muokattavissa.  

Kehityskohteet tulosten pohjalta 

Tekninen prototyyppi on antamassa tukea, kun siirrytään varsinaiseen tuotekehitykseen. Se tuo lisäymmärrystä siihen, millaista teknistä kyvykkyyttä sekä omaa, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osaamista tarvitaan tulevaisuudessa CO2 DataHub- kokonaisuuden tuotekehitykseen ja toteuttamiseen.

Havaintona oli, että prosessin automatisointi vaatii esimerkiksi tuotteiden kategorisointia ja paremmat mahdollisuudet hyödyntää ympäristöselosteita. Lisäksi prosessin parempi ja luotettavampi toteutus vaatii integraatioita isompaan joukkoon datalähteitä ja tiedon harmonisointia.

Prototyyppi antoi lisäksi ymmärrystä ekosysteemimallin jatkokehitystarpeille ja siihen, millaisia erilaisia toimijoita ja toimenpiteitä tarvitaan päästötyöskentelyn vaikuttavuuden lisäämiseksi.