« takaisin

EPD-tietojen hyödynnettävyys – Case Saint-Gobain

Saint-Gobain

7.6.2022 järjestetyn työpajan teemana oli EPD-tietojen hyödynnettävyys. Mukana ensimmäisessä työpajassa olivat Saint-Gobain, Vastuu Group, VTT, Sitowise, YIT, Granlund ja Platform of Trust.

Dataa monessa muodossa

Kansainvälisesti Saint-Gobainilla on työntekijöitä 167 000 72 eri maassa. Suomessa toimipisteitä on 12. Tuotevalmistajan maailma on pullollaan dataa. Tuotetoimittajan yleisimpiä tuoteinfoa ovat yleinen tuotetieto, kuten nimi, numero, mitat, pakkauskoot, GTIN ja alkuperämaa sekä tuotetason tiedot, kuten tyyppihyväksynnät, turvalausekkeet ja tuotedokumentit. Näiden lisäksi tärkeää tietoa ovat toimitus- ja kuljetustieto sekä rakenne- ja ratkaisutieto.

Tuotetieto siirtyy rajapintojen kautta. Tuotetieto siirtyy esimerkiksi omasta tuotetietokannasta tuotevalmistajan omaan data-alustaan ja sieltä verkkosivuille, hinnastoihin, vuosisopimuksiin ja esitteisiin sekä toimialatason datan jakelijalle. Tuolta tieto siirtyy muille toimijoille, kuten rakennusliikkeille, työmaille, rautakaupoille, logistiikkaoperattoreille, terminaaleille, välivarastoille, suunnittelijoille ja muille tuotetiedon käyttäjille.

”Rakennusalalla tiedonkulku on viime vuosina sähköistynyt, muttei vielä digitalisoitunut. Tietoja haalitaan edelleen manuaalisesti, vaikkakin sähköisistä lähteistä. Se syö tehokkuutta niin työmaalla kuin koko toimitusketjussa”, kertoo data- ja kehityspäällikkö Wilma Siitonen Saint-Gobain Finlandista.

Kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalla ei tarvitse keksiä digitalisaatiota, vaan sitä voidaan katsoa ja kopioida muiden toimialojen käytäntöjä ja toimintamalleja.

Miksi EPD-data on tärkeää?

Saint-Gobainilla on tuotteistaan EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) noin 120 tuotteelle, johon kootaan kattava tieto tuotteen ympäristövaikutuksista. Tiedot vahvistaa riippumaton kolmas osapuoli.

Rakentaminen on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Rakennustuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset, erityisesti hiilijalanjälki, ovat yhä tärkeämpi kriteeri materiaalien valinnassa.

”Vaikka rakennusala tuottaa paljon tietoa rakennusmateriaalien, itse rakentamisen sekä rakennuksen käytön aikaisen energiakulutuksen ympäristövaikutuksista, data ei siirry sujuvasti toimijoiden välillä”, sanoo Siitonen.

Yhteistyöstä vauhtia datan hyödyntämiseen

Saint-Gobainille rakennusketjun kaikkien vaiheiden päästötieto auttaa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, mutta samalla he auttavat tietojen avulla myös asiakkaitaan.

”Hiilijalanjäljen laskennassa tarvittava tieto pitäisi olla helposti saatavilla. Datan jakamisessa ja siirtämisessä muille toimijoille on vielä paljon parannettavaa. Tietojen siirtoon tarvitaan vakioituja formaatteja ja enemmän yhteistyötä rakennusalan toimijoiden kesken”, kertoo Siitonen.

Standardien mukainen ja korkealaatuinen tieto päästöistä on välttämätöntä, kun rakentamisen toimitusketjun eri vaiheissa tunnistetaan kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voidaan pienentää kustannustehokkaasti.

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -hanke tutkii ja kehittää uusia keinoja rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, sitä koskevan datan hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen. Co2 DataHub -hankkeen keskeinen tavoite on automatisoida hiilipäästölaskennasta tehtyä dataa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaan.

“Työpajoja on vedetty nyt noin kaksi kuukautta ja näyttää siltä, että ajatuksellisesti pystyy jo tekemään johtopäätöksiä lopputuloksista - näihin kuitenkin palataan elo- ja syyskuussa", sanoo hankejohtaja Roope Pajasmaa Vastuu Groupilta.