CO2 DataHub -hanke & ESG-ekosysteemi

Vastuu Groupin veturoiman CO2 DataHub -kokonaisuuden tavoite oli mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen paremmalla datalla.

CO2 DataHub -hanke

Hankkeen tuloksia, johtopäätöksiä sekä hankkeessa syntyneen ekosysteemin tulevaisuuden työskentelyä
esiteltiin hankeseminaarissa 24.8.2023.

 Lue tiedote 8/ 2023.
Katso tallenne ja tutustu esitysmateriaaliin.

Aktiivinen hanketyöskentely toteutettiin aikavälillä 03/2022 - 05/2023.

CO2 DataHub -kokonaisuus oli Business Finlandin rahoittama ja osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU-kokonaisuutta.
Lue lisää tiedotteesta 3/2022.

Hanke kehitti
menetelmiä

yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja luotettavalla datalla johtamiseen.

Tutkimus keskittyi sekä suorien että epäsuorien päästöjen hallintaan rakennusteollisuuden, rakentamisen, logistiikan sekä kiinteistöjen energiankäytön ja ylläpidon toimialueilla.

Hankkeen aikana
luotiin

pohjaa ESG-ekosysteemin toiminnalle, jota varten muodostettiin monialainen ESG-ekosysteemin ohjausryhmä.

Ohjausryhmä edesauttoi ekosysteemin vision syntymistä, ohjasi kasvumallia ja kansallisia CO2-datan käsittelyperiaatteita.

Hanke tuotti

siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä heidän toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2-datan hallinnasta sekä auttoi tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisesti.

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black (1)

Hanketyöryhmä

CO2 DataHub -hankkeen ydintyöryhmään kuuluivat VTT, Aalto, Sitowise ja Platform of Trust.

Hankkeessa tehtiin asiakkaiden käyttötapauksista pilotteja, joista voit lukea lisää Tulokset ja asiakaspilotit -sivulta. Käyttötapauksia saatiin mukaan  yrityksistä, kunnista ja kaupungeista.

Hankkeessa Platform of Trust mahdollisti alustansa avulla luotettavan ja sopimuspohjaisen datan jakamisen. Alusta tarjoaa toimintamallin, joka auttaa siirtymään eteenpäin siilomaisesta datan käytöstä. Datan harmonisointi mahdollistaa sen automaattista hyödyntämistä, joka taas vähentää huomattavasti päästöjen seurantaan liittyvää manuaalista työtä.

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli luoda alku tulevaisuuden ESG-ekosysteemille. Tätä varten hanketyöhön kuului  ESG-ekosysteemin ohjausryhmän kokoaminen ja työskentelyn aloittaminen.  Ohjausryhmä linjasi ja antoi ohjeistuksia asioiden yhteistä sopimista varten. 

Huoltomies
Urbaanit visionäärit

Hanke-esittely KIRAHubin tietoiskussa

Hankejohtaja Roope Pajasmaa ja ESG-asiantuntija Kim Sundberg Vastuu Groupilta olivat vieraina KIRAHubin Urbaanit visionäärit tietoiskussa 10.3.2023. Katso striimin tallenne.

Lue blogikirjastosta lisää hanketyöstä