CO2 DataHub -hanke & ESG-ekosysteemi

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla.

Tutustu CO2 DataHub -hankkeeseen

Ensimmäinen vaihe CO2 DataHub -kokonaisuudessa on Business Finlandin rahoittama CO2 DataHub -hanke, joka on osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU-kokonaisuutta.

Hanke kehittää
menetelmiä

yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja luotettavalla datalla johtamiseen.

Tutkimus keskittyy sekä suorien että epäsuorien päästöjen hallintaan rakennusteollisuuden, rakentamisen, logistiikan sekä kiinteistöjen energiankäytön ja ylläpidon toimialueilla.

Hankkeen aikana
luodaan

pohjaa ESG-ekosysteemin toiminnalle, jota varten on muodostettu monialainen ESG-ekosysteemin ohjausryhmä.

Ohjausryhmä edesauttaa ekosysteemin vision syntymistä, ohjaa kasvumallia ja kansallisia CO2-datan käsittelyperiaatteita.

Hanke tuottaa

siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2-datan hallinnasta sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisesti.

Hanke loppuu kesäkuussa 2023. Lue lisää tiedotteesta.

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black (1)

Hanketyöryhmä

CO2 DataHub -hankkeen ydintyöryhmään kuuluvat VTT, Aalto, Sitowise ja Platform of Trust.

Hankkeessa tehdään asiakkaiden käyttötapauksille pilotteja, joista voit lukea lisää Asiakaspilotit-sivulta. Käyttötapauksia on  yrityksistä, kunnista ja kaupungeista.

Hankkeessa Platform of Trust mahdollistaa alustansa avulla luotettavan ja sopimuspohjaisen datan jakamisen. Alusta tarjoaa toimintamallin, joka auttaa siirtymään eteenpäin siilomaisesta datan käytöstä. Datan harmonisointi mahdollistaa sen automaattista hyödyntämistä, joka taas vähentää huomattavasti päästöjen seurantaan liittyvää manuaalista työtä.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on luoda alku tulevaisuuden ESG-ekosysteemille. Tätä varten hanketyöhön kuuluu  ESG-ekosysteemin ohjausryhmän kokoaminen ja työskentelyn aloittaminen.  Ohjausryhmä linjaa ja antaa ohjeistuksia asioiden yhteistä sopimista varten. 

Huoltomies
Urbaanit visionäärit

Hanke-esittely KIRAHubin tietoiskussa

Hankejohtaja Roope Pajasmaa ja ESG-asiantuntija Kim Sundberg Vastuu Groupilta olivat vieraina KIRAHubin Urbaanit visionäärit tietoiskussa 10.3.2023. Katso striimin tallenne.

Lue blogistamme hankkeen kuulumiset